Kullanılmaya uygun pek çok mermer türü ve isimleri çeşitliliği, mermerin çıkartıldığı ocağa göre değişiklik gösterse de doğal mermerin kullanım rahatlığı, dayanıklılığı ve kalitesi neredeyse aynıdır. Doğal mermer kullanımı bu nedenle uzun ömürlü ve kullanışlıdır.

Türkiye’nin Mermer Rezervleri

Türkiye’de 80’nin üzerinde farklı yapılarda, 120’nin üzerinde çeşitli renk ve desende mermer rezervi bulunuyor. İşleyen mermer ocaklarımızın %90’ı Ege, Marmara ve Orta Anadolu’da çalışırken, dağlık yapısı sayesinde Doğu Anadolu’da da işlenmeye hazır yeni ve yüksek mermer rezervleri de var. Mermer ocakları ve fabrikaları bulunan illerimiz; Bilecik, Afyon, Antalya, Amasya, Denizli, Burdur, Isparta, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ olarak sıralanıyor.

Doğal Mermer Çeşitleri

Doğal mermer çeşitleri jeolojik yapısına, yapı ve dokusuna, mineral taneliğine göre sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırmanın amacı ise mermerin nerede ve hangi işlev ile kullanılmasının kararına varılmasını kolaylaştırmaktır. Doğal mermer modelleri sayısı çok fazladır bu nedenle birçok doğal mermer çeşidi benzerliklerine göre aynı ismi taşıyabilir.

Doğal Mermer Modelleri

Doğal mermer modelleri yapılan doğal mermer çeşitleri sınıflandırmasına bağlı olarak kategorilere ayrılır.

Jeolojik yapısına göre doğal mermer modelleri:

 • Sedimanter kayaçlar; Oniks mermerler
 • Metamorfik kayaçlar; Gerçek mermerler

Yapısına ve dokusuna göre doğal mermer modelleri:

 • Şisti mermerler; mika içermesi nedeni ile yapraklı yapıya sahip mermer modeli
 • Breşik mermerler; İkincil minerallerle dolu, değişik renklerle karşımıza çıkan, ana dolgudan farklı renkte de olabilen mermer modeli
 • Masif mermerler; ince ve iri taneli olması nedeniyle dışarıdan kompakt görünüme sahip mermer modeli
 • Laminal mermerler; ince taneli şeritler ve çizgiler dile dolu, değişik mineral ve elementler içeren aynı zamanda renkli şeritlere de sahip olması mümkün mermer modeli

Mineral bileşim oranlarına göre doğal mermer modelleri:

 • Mermer Skarn; iri taneli doku masif mermer modeli
 • Kalkşist; yönlü dokuya sahip olabilen şisti yapıda bulunan mermer modeli

Mineral tanelerine göre doğal mermer modelleri

 • Büyük taneli mermerler; 1-2 cm boyutunda
 • İri taneli mermerler; 5 mm boyutunda
 • Orta taneli mermerler; 1-5 mm boyutunda
 • İnce taneli mermerler; 1 mm boyutunda

Doğal mermerler parlatılmaya (mermer cilalama) uygun maddelerdir. Bu nedenle kullanılan mermerler ne kadar uzun süre kullanılırsa kullanılsın desenini ve rengini ilk günkü gibi muhafaza edebilir.