Bazalt taşı volkanik kaya kütlelerinden oluşan doğal bir taştır ve ülkemizde en fazla tercih edilen doğal taş çeşididir. Özellikle Diyarbakır ilinde üretimi yapılan bazalt taşı Diyarbakır bazalt taşı olarak anılmaktadır ve birçok alanda kullanılmaktadır.

Diyarbakır Bazalt Taşı Özellikleri

Diyarbakır bazalt taşları volkanik lavların püskürtme yapması sonucu ortaya çıkan taşlardır. Siyah renkli sert bir taştır. Diyarbakır ilinde bulunan Karacadağ volkanik dağından yaygın olarak çıkarılıp üretimi yapılmaktadır. Bu taşlar sert bir yapıya sahiptirler ve diğer taş türlerinden daha dayanıklıdırlar. Suda dağılma ve erime özellikleri yoktur. Kırıldıklarında parçalanmazlar yüzeyleri düzgün kalır.

Aşınmaya ve iklim şartlarına en fazla dayanan taşlardır. Uzun ömürlüdürler ve yıllarca aynı kalitede kullanılabilirler. Üzerlerinde bulanan gözenekleri sayesinde buzlanmayı önlerler. Özellikle kullanıldığı alanlarda mevsim durumlarına göre ortamın ısısının ayarlanmasını sağlıyor. Örneğin kışın ortamın sıcak yazında serin olmasını sağlıyor. Bu taşlar ısı yalıtımlıdırlar. Dayanıklı oldukları için yaygın olarak kullanılırlar.

Bazalt Taşı Kullanım Alanları

Bazalt taşları ülkemizde yaygın olarak çıkarılan taşlardan oldukları için kullanım alanları da oldukça geniştir. Bu taşlar değişik ölçülerde ve kalınlıklarda bulunabildiği için birçok alanda kullanılmaya uygundurlar.

Günümüzde bazalt taşların yaygın olarak kullanıldığı alanlar şunlardır;

 • Tarihi binalarının restore edilmesinde
 • Mimari alanında
 • Zemin kaplamalarında
 • Yollarda
 • Kaldırımlarda
 • Bahçe düzenlemelerinde
 • Yangın kapılarında
 • Bacalarda
 • Demir yollarında
 • Kazan dairelerinde
 • Ev ısıtmasında
 • Liman yapımında

Bu gibi alanlarda kullanılan bazalt taşı özellikle çıkarımının yaygın olduğu Diyarbakır ilinde birçok surun, hanın ve tarihi alanın tarihi özelliğini koruması için kullanılmaktadır. Ayrıca farklı şehirlerde de çıkarıldığı ve kolay bulunduğu için kullanım alanları her geçen gün artmaktadır.

Bazalt Taşı Türleri

Günümüzde yaygın olarak kullanılan bazalt taşı kendi içinde bazı türlere ayrılarak kullanılmaktadır. Bu türler bazalt küp taşı, bazalt parke taşı, bazalt bordür taşı, bazalt kaplama taşı, bazalt döşeme taşı, bazalt adım taşı ve bazalt oluk taşıdır.

Bu türlerde üretilen bazalt taşı kalınlığına ve özelliklerine bağlı olarak bu türlerde farklı alanlarda kullanılmaktadır. Özellikle Diyarbakır bazalt küp taşı Diyarbakır şehrinin tarihi özelliklerini koruması amacıyla şehir mimarisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Diyarbakır bazalt taşları gözenekli ya da gözeneksiz olarak iki çeşitte bulunmaktadır.

Bazalt Taşının Sağlığa Yararlı

Bazalt taşının her alanda kullanılması sağlık için herhangi bir zarar oluşturmaz. Aksine doğal taş türünden olduğu için sağlığa da yarar sağlar. Volkanik bir taş türü olması zararlı olmasına neden olmaz.

Bazalt Taşı Yurtdışına Satılıyor

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bazalt taşı ülkemiz dışında yurt dışı ülkelerine de satılıyor. Bu sayede ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu taşlar üretim yerlerinden tırlar ya da gemiler vasıtasıyla yurt dışındaki çeşitli ülkelere götürülüyor. Bu sayede yurt dışında da birçok alanda bazalt taşı kullanılıyor.

Bazalt Taşının Fiyatları

Bazalt taşlar ton hesabına göre fiyatlandırılır. Yaygın olarak kullanıldığı için fiyatları oldukça uygundur. Ayrıca bu taşlar ton dışında metre kare hesabı ile de fiyatlandırılabilmektedir.