Dolomit taşlarının fiyatı değişkenlik göstermektedir. Doğal dolamit taşı fiyatı nedir? Örneğin tamburlanmış olan dolomit (1-3 cm) taşının fiyatı miktarına ve hangi amaçla kullanılacağına göre değişkenlik göstermektedir. Satışlar 1 kg’dan 200 kg’a kadar vardır ve yaklaşık 10 TL ile 600 TL arasında değişkenlik gösterir.

Dolomit Taşı

Dolomit taşı CaMg(CO3)2 kapalı formülüne sahip olan tortul kayaç sınıfındadır. Kalsiyum ve magnezyumu beraber bulundurur. İlk kez Fransız Jeolog Deodat de Dolomieu tarafından keşfedilmiştir. İsimlendirilmesi ise 1791 yılında Count Dolomien tarafından yapılmıştır. Dolomit taşı kireçtaşına göre yer altı sularında daha az çözünür. Yapısında kireçtaşından farklı olarak CaO yerine MgO bulundurur.

Dolomit Taşı Nasıl İşlenir?

Dolomit taşları ticari alanda kendisine fazla yer bulur. Cam, soda, seramik, toprak ıslahında, boya sanayisinde, magnezyum üretiminde, demir çelik fabrikalarında, harç yapımında kullanılır. Bu kadar alanda kullanılabilmesi için farklı ısı değerlerinde işlemler uygulanır. Bu ısı işlemine göre farklı isimlendirilir. Bu isimlendirilme;

  • Ham dolomit (ısıl işlem uygulanmamış)
  • Kalsine dolomit (1100 oC)
  • Sinter dolomit (1650 oC ile 2100 oC ) şeklinde yapılır.

Dolomit endüstride kullanılan en önemli kayaçlar arasında yer alır. Sadece endüstride kullanılmaz. Süs olarak bahçe gibi alanlarda ya da akvaryum içi süslemelerinde sıkça kullanılır.

Dolonit Taşının Tamburlanması

Tamburlanma işlemi tamburlanma makinesi ile yapılır. Tamburlamada amaç taşların keskin hatlarının giderilerek yuvarlak bir hal almasını sağlamaktır. Bazı aşındırıcı maddeler makineye eklenir ve hızlı bir şekilde aşındırma sağlanır. Örneğin dere yataklarında bulunan taşlar hep yuvarlak kenarlıdır. Bunun sebebi taşlar akıntıyla beraber uzun bir süre sürüklenirler ve sonunda yuvarlaklaşırlar.

Dolonit Taşının Sınıflandırılması

Endüstriyel jeologlar kayaçların kullanılması için kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ayırır. Karbonatlı kayaçlarda klasifikasyon şeması yapılmaktır. Öncelikle tanecik ya da fosil yapıda olup olmadıklarına bakılır. Dokusunda ise gözenekler, tane boyutu, kireç çamuru gibi kısımlar incelenir. Dolonitlerin diğer bir özelliği de farklı renklere sahip olmasıdır. Örneğin fazla mangan içeren bir dolonit pembe rengini alacaktır. Yapında demir olduğu için kahverengi ya da sarı gibi bir renkle karşılaşmak mümkündür.