İlgi çeken ve görsel olarak beğeni toplamaya uygun olan travertenlerin, oluşum açısından doğal mı yoksa beşeri olarak mı oluştuğu merak edilir. Bu konuyu en net şekilde anlamak için doğal ve beşeri oluşum tanımlarının bilinmesi, travertenlerin hangi tanıma daha uygun olduğu, gibi konuların da öğrenilmesi gerekir.

Doğal Oluşum ve Beşeri Oluşum Şartları Nelerdir?

Bir varlığın doğal mı yoksa beşeri mi olduğuna karar vermek için, doğallık ve beşerilik kavramlarının tanımlanması ve özelliklerinin bilinmesi gerekir.

Doğal ve beşeri oluşumlar:

  1. Doğal oluşumlar: İnsan eli değmeden, doğada kendi halinde bulunan veya insan eli değmeden kendi halinde oluşmaya başlayan oluşumlardır. Doğallık tanımı yapılırken yalnızca oluşum sırası işlemlere bakılır. Oluşum tamamlandıktan sonrası ayrı bir alandır.
  2. Beşeri oluşumlar: İnsan teması ve katkısı ile oluşan oluşumlardır. Yapımı esnasında müdahale ile veya en başından itibaren insan teması vardır. Oluşum sırasında olan işlemlere bakılır.

Doğal ve beşeri yapıların ayırt edilmesini sağlayan en belirgin özellikler bu şekilde ifade edilir.

Travertenlerin nasıl oluştuklarına bakılarak, doğal veya beşeri oluşum olup olmadıklarına karar verilmesi gerekir.

Travertenler Nasıl oluşur?

Travertenler, su içerisindeki yoğun olarak bulunan kireçlerin dibe çökerek katman oluşturması ile meydana gelir. Bu katmanlar basamaklı bir görüntü yapısını andırabilir. Kireçten oluştukları için beyaz ve krem rengi arası bir görünüm vardır. Ayrıca, kirecin zaman içerisinde bulunduğu tabakaya daha sağlam yapışmasına bağlı olarak sert olarak ifade edilebilir. Oluşum olarak uzun yıllar gerektirir.

Özelliklerine Bakılarak Travertenler Doğal Mıdır Beşeri Midir?

Özelliklerine ve oluşum durumlarına bakıldığı zaman fark edileceği üzere, travertenler doğal oluşumlardır. Oluşum aşamasında asla insan etkisi bulunmaz. Doğada kendi kendine oluşum gösterebilir. Görsel olarak beğeni toplaması nedeniyle insanların bu oluşumları ziyareti sağlanabilir. Bu durumda beşeri olarak çevresi kapatılabilir ve korunmaya alınabilir. Ancak bu durumlar da oluşumun beşeri olmasına neden olmaz. Çünkü travertenlerin doğal olmasını sağlayan, oluşurken ki müdahale durumudur. Oluştuktan sonra veya çevresinde yapılan değişiklik gibi durumlar doğal olmaya etki etmez. Bu konu, travertenler doğal mı beşeri mi? konusu ile doğrudan alakalıdır.